Tehnikakõrgkool hakkab tootmisjuhte koolitama (Äripäev)

Tallinna Tehnikakõrgkool avab sügisel tootmise ja tootmiskorralduse eriala, mis aitab töötlevasse tööstusesse spetsialiste tuua. Uue õppekava kinnitas äsja ka haridusministeerium.

Tegu on rakendusliku kõrghariduse õppekavaga, mis valmistab üliõpilasi ette töötlevas tööstuses töötamiseks spetsialisti, protsessiinseneri või keskastmejuhina. Eriala sihtrühmaks on eelkõige kutsehariduse omandanud noored, aga ka juba tööstuses töötavad inimesed, kellel puudub vastav väljaõpe ja kvalifikatsioon. Eriala on võimalik omandada ka gümnaasiumilõpetajatel.

Õppekava on insenerikallakuga ja põhiosas valdkonnaülene. Üliõpilased saavad üldteadmised erinevate töötleva tööstuse valdkondade tehnoloogiatest, tootmistehnikast, kaasaegsetest tootmisprotsesside korraldamise ja tõhustamise meetoditest, sealhulgas ka LEAN-juhtimisest, samuti ka tootmisettevõtete erinevatest infotehnoloogilistest lahendustest ning nende omavahelistest seostest töötleva tööstuse protsessides. Üldiste valdkonnaüleste erialaste teadmiste ja oskuste omandamine toimub õppekavas olevate teoreetiliste ainete ja erinevate praktiliste projektide raames.

Esimestel kursustel tutvustakse erinevaid töötleva tööstuse valdkondi ja hiljem spetsialiseerub tudeng praktika käigus ühele kitsamale valdkonnale. Teadmiste ja oskuste omandamine toimub läbi praktikumide ning praktika ettevõtetes ehk töökeskkonnast. Õppetöös kasutatakse probleemipõhimist metoodikat, kaasatakse nii ettevõtete praktikuid kui akadeemikuid.

Õppekava väljatöötamisel on lähtutud tööturu vajadustest ja see vastab Kutsekoja poolt väljatöötatud tootmisjuhi tase 6 kutsestandardile. Õppekava läbinud õpilane saab tootmisjuhi kutse.

Eriala hakatakse pakkuma alates 2016. aasta sügisest.

Allikas: Äripäeva Tööstusuudised