Teises kvartalis kasvas majandus protsendi

Täpsustatud andmetel kasvas Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP)käesoleva aasta teises kvartalis eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes ühe protsendi. Statistikaameti esialgne hinnang märkis kasvuks 1,3 protsenti.

Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud SPK kahanes eelmise kvartaliga võrreldes 0,2 protsenti, esialgse hinnangu järgi oli kasv 0,1 protsenti.

Teises kvartalis oli SKP jooksevhindades 4,65 miljardit eurot.

Majanduskasvu mõjutas enim kaubanduses ja kinnisvaraalases tegevuses loodud lisandväärtuse kiire kasv. Kaubanduses panustas SKP suurenemisse enim hulgikaubanduses loodud lisandväärtus.

Kinnisvaraalase tegevuse tõusu mõjutas eluruumide arvestuses lisandväärtuse kasvamine nii jooksev- kui ka püsivhindades.

Lisaks panustas SKP kasvu oluliselt ka töötleva tööstuse lisandväärtuse suurenemine arvutite, elektroonika ja optikaseadmete tootmises loodud lisandväärtuse toel.

Juba teist kvartalit järjest pidurdas SKP kasvu enim lisandväärtuse vähenemine veonduses ja laonduses, tingituna veondust ja laondust abistavate tegevusalade lisandväärtuse kahanemisest.

Lisaks mõjutas majanduskasvu negatiivselt kutse-, teadus- ja tehnikaalase tegevuse ning põllu- ja metsamajanduse lisandväärtuse vähenemine.

Kaupade eksport kasvas hinnamõjusid arvestades 9 protsenti, seda peamiselt kemikaalide ja keemiatoodete; arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete ning muude tööstustoodete väljaveo kasvu tõttu.

Kaupade sissevedu suurenes võrreldes mullusega 8 protsenti, olles enim mõjutatud koksi ja puhastatud naftatoodete ning arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete impordi kasvust.

Sisemajanduse nõudlus kasvas teises kvartalis 3,2 protsenti. Sisemajanduse nõudluse kasv oli kiirem kui SKP kasv eelkõige kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutuste kasvu toel. Eratarbimiskulutused kasvasid hinnamõjusid arvesse võttes kuus protsenti. Suurem mõju oli vaba aja kaupade ja teenuste, eluaseme kulutuste ning toidukaupade tarbimise kasvul.