Telkkatusega „Puitehitis 2013"

Tänavuse puitehitistekonkursi tulemusena kuulutati parimaks arhitektuuribüroo ÖÖ-ÖÖ projekteeritud puitsuvila Laulasmaal (autoriteks arhitektid Ülo-Tarmo Stöör, Lembit-Kaur Stöör ja Kätlin Ölluk).

Puidukasutus on hoones valdav -nii kaarjates seintes, toekate talade kui ka trepi juures on kasuta­tud ohtralt liimpuitu. Keerukaks olid lahenduse leidmise teinud kohaliku omavalitsuse ettekirjutused ja teisalt tellija soov olla loodusega kooskõlas.

Põhiplaan on rõngakujuline, mille keskel kõrgub telgina kaardu­va viilkatusega plokk. Selliste vor­mide liitmine (ja kaarduv katus) on enam kui kaelamurdev ülesanne. Fo­todelt pole hoone olemus kogu selle läbimõelduses hästi tajutavgi, seda maja tahaks kangesti näha hoopis aerofotolt.

Hoonemahust kahele poole jää­vad ringi sisse terrassid, ühte otsa mahuvad ka abiruumid. Arhitek­tid on osanud sisemahu ära kasu­tada ilma mõttetute nurgakeste ja sopikesteta, sisseehitatud karkassmööbel järgib kandekonstruktsioo­ni loogikat. Ka kõik ebastandardsed sõlmed, mille tingis uudne lahen­dus, on arhitektid lahendanud ees­kujuliku elegantsiga. Muljet aval­das žüriile seegi, et teiste võistleja­tega võrreldes oli hoone, hoolimata oma kolmest korrusest, kõige enam inimmõõtmeis ning mõjus hubaselt. Kiitust väärib ka Olev Ehitus OÜ, kes on hoone silmatorkavalt kvali­teetselt ehitanud.

Aasta puitehitise konkurssi kor­raldab Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit puidukasutust edendava prog­rammi „Puuinfo” raames. Konkur­si peapreemia (ÖÖ-ÖÖ) pani välja

Kultuurkapital. Lisaks tulid puidu­firmadelt eriauhinnad: liimpuidu kasutuse eest andis Arcwood pree­mia Rakvere jalgrataste varjualuse-le (KTA, Kadarik, Tüür, Peipmann), fassaadipreemia tuli Raitwoodilt Tarmo Piirmetsa loodud Kapte­ni väliköögile Hiiumaal Kalanas, UPM-Kymmene Otepää ASi pree­mia parima vineerikasutuse eest sai büroo City Form Lab (Andres Sevtsuk, Raul Kalvo), kes rajas Singapuri raamatukoguhoovi põneva tööpaiga.

Allikas: Eesti Ekspress (Kodu)