Tornator Eesti OÜ ja Stora Enso Eesti AS sõlmisid raamlepingu kasvava metsa raieõiguste ostuks-müügiks (Pressiteade)

PRESSITEADE

Tornator Eesti OÜ ja Stora Enso Eesti AS on 3. mail 2017.a. sõlminud pikaajalise koostöö raamlepingu kasvava metsa raieõiguste ostuks-müügiks.

Tornator Eesti OÜ on Eesti suurimerametsaomanik, kelle omandis on 58 000 hektarit metsamaad.

Stora Enso Eesti AS on rahvusvahelise metsanduskontserni Stora Enso tütarettevõte, kelle põhitegevuseks on puidutöötlemine ja metsavarumine ning aastane müügimaht on umbes 1,4 miljonit tm puitu.

Metsade majandamisel ja puidukaubanduses juhinduvad mõlemad ettevõtted säästva metsanduse, seaduslikkuse ning heade äritavade põhimõtetest. Mõlemad ettevõtted omavad ka säästva metsamajanduse sertifikaate (FSC,PEFC).

Lisateave:

Tornator Eesti OÜ                                         Stora Enso Eesti AS

Riido Rosin                                                     Marek Kase

tel. 5056 845                                                  tel. 5068 029

riido.rosin@tornator.ee                                marek.kase@storaenso.com

www.tornator.ee                                           www.storaenso.com