Ülevaade ettevõtetele mõeldud toetusmeetmetest (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda)

Oleme koostanud ülevaate erinevatest meetmetest, mida riik pakub või hakkab peagi pakkuma ettevõtetele, et leevendada koroonaviirusest tingitud negatiivset mõju majandusele. Ülevaates on kajastatud nii maksuseaduse muudatused kui ka muud toetusmeetmed.

Maksumuudatused
Riigikogu võttis 15. aprillil vastu maksupaketi, mille eesmärk on leevendada koroonaviirusest tingitud negatiivseid mõjusid ettevõtetele. Tänaseks on suurem osa muudatustest jõustunud.

 • Ajavahemikul 1. mai 2020 kuni 30. aprill 2022 väheneb mitmete kütuste aktsiis. Näiteks diislikütuse aktsiis väheneb 49,3 sendilt 37,2 sendini liitri kohta. Riik eeldab, et aktsiisi langetamine vähendab diislikütuse hinda 14,5 sendi võrra liitri kohta. Maagaasi aktsiis väheneb 79,14 eurolt 40 eurole 1000 m3 kohta. Elektrienergia aktsiisimäär langeb 4,47 eurolt ühele eurole MWh kohta.
 • Alates 1. märtsist kuni eriolukorra lõppemiseni peatub maksuvõlalt intressi arvestamise ja tasumise kohustus. Pärast eriolukorra lõppemist kuni 2021. aasta 31. detsembrini on üldine maksuintressi määr 0,06 protsendi asemel 0,03 protsenti päevas.
 • Juhatuse ja nõukogu liikmete ning VÕS lepingu (nt käsundusleping, töövõtuleping) alusel töötava inimese ravikindlustus ei katke eriolukorra ajal, kui tema tasult ei maksta eriolukorra ajal sotsiaalmaksu vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses.
 • Sotsiaalmaksuseaduse muudatuse kohaselt tuleb tööandjal tasuda sotsiaalmaksu märtsi, aprilli ja mai kohta üksnes tehtud väljamakselt, mitte vähemalt kuumääralt. Muudatusest saavad kasu tööandjad, kelle töötajad on osalise töökoormusega või palgata puhkusel.

Kõikide maksumuudatustega saab lähemalt tutvuda siin

Maaelu Edendamise Sihtasutuse toetusmeetmed
Maaelu Edendamise Sihtasutus on töötanud välja mitmeid meetmeid, mis aitavad leevendada koroonapuhangust tulenevaid majanduslikke raskusi põllumajandus-, toiduainetetööstuse- ja maaettevõtjatele (sh majutus, toitlustus jne). Meetmete hulgast leiab:

 • laenukäenduse kommertspankadest väljastatud laenudele,
 • käibe- ja investeerimislaenu koroonaviiruse puhangust tingitud likviidsusprobleemide ületamiseks,
 • maakapitalilaen koroonaviiruse puhangust tingitud likviidsusprobleemide ületamiseks.

Maaelu Edendamise Sihtasutuse toetusmeetmete kohta saab rohkem infot siit

Töötukassa töötasu hüvitis
Tööandjatel on võimalus taotleda töötukassalt töötasu hüvitist, mille suurus on 70% töötaja keskmisest töötasust, kuid mitte üle 1000 euro kuus. Hüvitise saamiseks peab tööandja esitama avalduse töötukassale ning täitma järgmistest tingimustest samal ajal vähemalt kahte:

 • Tööandja käive on kuus, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30% võrreldes eelmise aasta sama kuu käibega.
 • Tööandjal ei ole tööd kokkulepitud ulatuses vähemalt 30%-le töötajatest anda ja tööandja kohaldab töölepingu seaduse § 35 või § 37.
 • Töölepingu seaduse § 37 alusel on tööandja vähemalt 30%-l töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30% või töötasu alammäärani.

Töötasu hüvitisega saab lähemalt tutvuda Töötukassa kodulehel.

KredExi toetusmeetmed
KredEx pakub kolme täiendavat meedet, aitamaks neid ettevõtteid, kes on koroonaviiruse tõttu raskustesse sattunud:

 • Erakorraline käendus uutele laenudele – kui pank on valmis väljastama ettevõttele uue laenu või liisingu, annab KredEx sellele oma käenduse kuni 90% ulatuses.
 • Erakorraline käendus olemasolevatele laenudele – kui pank leevendab olemasoleva pangalaenu või liisingu tagasimaksegraafikut, st võimaldab vähemalt 6-kuulist maksepuhkust (või kui tagasimaksegraafikut pole, siis pikendab tagasimaksmise tähtaega), siis annab KredEx sellele laenule käenduse.
 • Erakorraline laen otse KredEx-lt  – kui pank keeldub ettevõttele käibe- või investeerimislaenu andmast või on valmis andma vaid ebamõistlikel tingimustel, siis annab KredEx ise ettevõttele laenu.

KredExi toetusmeetmete ja nende tingimustega saab lähemalt tutvuda siin.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toetusmeetmed

EAS töötab koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga hetkel välja kriisiabi meetmeid koroonaviiruse tõttu kannatada saanud ettevõtetele. EAS teavitab taotlemise avamisest ja toetuste täpsematest tingimustest lähiajal EASi kodulehel.

Kui Sul tekib küsimusi mõne toetusmeetme kohta, siis võta ühendust koja juristidega e-posti aadressil juristid@koda.ee.