Uudiseid EAS-i ekspordivaldkonnast

EAS alustab ekspordivaldkonna koolituste sarjaga

2013-2014 õppeaastal korraldab EAS ekspordivaldkonna koolitused ja sihtturuseminarid, mis on peamiselt alustavatele ja tegutsevatele eksportööridele valdkondlike ja sihtturge puudutavate teadmiste ja oskuste arendamiseks.

Lisaks aitab koolitustel ja sihtturuseminaridel osalemine kaasa Eesti ettevõtete vahelise koostöö parendamisele ning loob eeldused ekspordikäibe ja kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaalu suurendamiseks.

Ekspordivaldkonna koolituste ja sihtturuseminaride sarjad kutsus EAS ellu Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

 

EASi arendustöötaja toetus võimaldab nüüd küsida toetust ka tegevjuhi palgakulule

EAS annab toetust ettevõtetele rahvusvahelist töökogemust omandava arendustöötaja värbamiseks suurendamaks Eesti ettevõtete konkurentsivõimet välisturgudel. Alates augusti algusest saab lisaks teadurile, insenerile, disainerile, turundusjuhile ja muu arendamisega seotud töötajale taotleda arendustöötaja toetust ka tegevjuhile. Suure rahvusvahelise töökogemusega tegevjuhi kaasamine võimaldab terviklikult arendada kõiki ettevõtte arengut mõjutavaid valdkondi: turundus, tootmine, personalijuhtimine.

Allikas: EAS