Venemaa eksportis 2012.a. Euroopa Liitu vähem saematerjali

Venemaa eksportis 2012.a. Euroopa Liitu 2,7 miljonit m3 saematerjali, 10% vähem kui 2011.a. Eksport kahanes kõikidesse riikidesse, ainus, kuhu eksporditi saematerjali rohkem kui 2011.a., oli Eesti: 434 800 m3 2012.a. vs 388 700 m3 2011. Suurim vene saematerjali ostja oli Saksamaa, 537 000 m3, kolmas Soome, 356 000 m3. Kõige suurem langus toimus Prantsusmaal, -25%. Ekspordist 97% moodustas hööveldamata saematerjal.

Allikas: EUWID 27.03.2013.