Eesti Maaülikool

Veebiaadress: www.emu.ee
Telefon: 7 313 101
Faks: 7 313 156
Aadress: Kreutzwaldi 5, 51014 Tartu
E-post: linnar.parn@emu.ee
Kontaktisik: Linnar Pärn
Põhitegevusala(d):

Pärast Tartu ülikooli taasavamist 1803.aastal loodi põllumajanduse õppetool prof. J.W. Krause juhtimisel. Esialgu õpetati põllumajandust filosoofiateaduskonnas, hiljem füüsika-matemaatikateaduskonnas.

Emakeelsesse Tartu ülikooli loodi 1919.aastal Põllumajandusteaduskond agronoomia- ja metsandusosakonnaga. Teaduskonna juurde kuulusid ka katsejaamad, kus tegeldi uurimistööga.

Ülikooli põllumajandus-, metsandus- ja loomaarstiteaduskonna baasil moodustati 1951.aastal iseseisev ülikool – Eesti Põllumajanduse Akadeemia.

EPA oli NSVL põllumajandusministeeriumi otsealluvuses ja valmistas ette erinevate erialade põllumajandusspetsialiste alates agronoomidest ja loomakasvatajatest lõpetades suurmajandite elekrifitseerimise asjatundjatega. Nii töötati 80-ndate aastate lõpuni. Koos muutusteaga Eesti ühiskonnas tekkis vajadus muuta ka põllumeeste õpetust. Nii reorganiseeriti ülikooli struktuur ja korraldati ümber õpetamise sisu. Alates 1991.aastal kannab õppeasutus Eesti Põllumajandusülikooli nime.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu koostööpartnerid