Rahvusvaheline puidumanifest

Puit on lahendus plasti, betooni ja fossiilide asendamiseks

Puit on lahendus plasti, betooni ja fossiilide asendamiseks

Euroopa Puidutööstusettevõtete Föderatsioon lõi koostöös Kanada, USA, Uus-Meremaa ja Austraalia ühendustega rahvusvahelise puidumanifesti, mis toob esile puidu olulise rolli maailma kliimaväljakutsete lahendamisel; manifestiga on Eesti poolt liitunud Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit. Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja tõi esile, et 2020. aastal sai Eesti puidutööstus Euroopa kõige suuremaks puitmajade ja hoonete eksportijaks. Kuid lisaks tugevatele majandustulemustele arendatakse tema sõnul Eestis aktiivselt ka puitarhitektuuri ning seejuures on praegu käsil peale pea 100-aastast pausi Eesti esimese puidust kortermaja ehitus.

Vastutustundlikkus

Kasvavad puud

Kasvavad puud seovad süsinikku ning pikaajalised puidust tooted lukustavad selle endasse kuni sadadeks aastateks ning aitavad asendada fossiilseid materjale.

Majandatud mets

Majandatud metsa asemele istutatakse Eestis noor mets, mis seob kasvades aktiivselt süsinikku ning panustab läbi selle meie kliimasse.

Puiduenergeetika

Eesti arenenud puiduenergeetika aitab meil, nagu ka teistel Põhjamaade rahvastel, pidada vastu ka päikese- ja tuulevaestel aastaaegadel, mil taastuvenergia ei saa tagada kogu meie vajadust elektri ega soojuse järgi.

Eesmärgid

Kliimaeesmärkide saavutamine on meie kõigi ühine väljakutse ning ka selles osas pakub puidutööstus töötavaid lahendusi.

Siiski, ka puidutööstussektoril on olemas oma süsinikujalajälg, mida uurib 2021. aastast alates mainekas Soome energeetika-, tööstus- ja insenerilahendustele spetsialiseerunud nõustamiskontsern AFRY (Endine Pöyry). Aruanne valmib 2022. aasta esimeses pooles ning saab avalikustatud EMPLi kodulehel.

Haridus

Sektori arengu tagame heade spetsialistide olemasoluga. Metsa- ja puiduhariduse kvaliteedi arengule ja kvantiteedi tagamisele kaasaaitamine on üks Liidu prioriteetidest. Selleks räägime kaasa õppekavade ja õppeplaanide koostamistel; kutsetegevuste arendamisel.

Konkurentsi eeskirjad

MIS ON MEIE SEISUKOHT
EMPL toetab ausat ja avatud konkurentsi kõikidel turgudel. EMPL liikmete äritegevus, töötajad, juhid ega juhatuse liikmed ei riku ühelgi juhul ühtegi konkurentsieeskirja.

Panustame töötajate tööohutusse

Sektori jaoks on oluline tööohutuse tagamine ettevõtetes. Seetõttu loodi juba 2019 aastal töörühm, mille eesmärgiks on vahetada omavahel kogemusi, õppida üksteiselt ning tutvustada sektorit läbi hästi korraldatud tööohutuse. Plaan on kohtuda vähemalt korra kvartalis ning külastada mõnda liikmesettevõtet, et kohapeal tutvuda tööohutuse korraldusega.

 

Toetame ettevõtete ja teadusasutustuste koostööd ning innovatsiooni

2021 aasta alguses alustas EMPL-s tööd Innovatsiooni töörühm, mille eesmärkideks on

  • puidu suurema lisandväärtuse loomine Eestis,
  • sektori kompleksne arendamine ja sidusus, k.a. koostöö teiste sektoritega,
  • innustada sektorit (ettevõtteid) innovaatiliseks, k.a. koostöö teadusarendus (TA) asutustega ja teiste ettevõtetega,
  • ühiste arendusteemade järjepidev tõstatamine ja filtreerimine

Tegevuste põhirõhk on liikmetele võimaluse loomine ja sektori kui terviku arengule kaasa aitamine ning sektori tähtsustamine ühiskonnas.

Trükised ja infovoldikud