Rahvusvaheline puidumanifest

Puit on lahendus plasti, betooni ja fossiilide asendamiseks

Puit on lahendus plasti, betooni ja fossiilide asendamiseks

Euroopa Puidutööstusettevõtete Föderatsioon lõi koostöös Kanada, USA, Uus-Meremaa ja Austraalia ühendustega rahvusvahelise puidumanifesti, mis toob esile puidu olulise rolli maailma kliimaväljakutsete lahendamisel; manifestiga on Eesti poolt liitunud Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit. Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja tõi esile, et 2020. aastal sai Eesti puidutööstus Euroopa kõige suuremaks puitmajade ja hoonete eksportijaks. Kuid lisaks tugevatele majandustulemustele arendatakse tema sõnul Eestis aktiivselt ka puitarhitektuuri ning seejuures on praegu käsil peale pea 100-aastast pausi Eesti esimese puidust kortermaja ehitus.

Vastutustundlikkus

Kasvavad puud

Kasvavad puud seovad süsinikku ning pikaajalised puidust tooted lukustavad selle endasse kuni sadadeks aastateks ning aitavad asendada fossiilseid materjale.

Majandatud mets

Majandatud metsa asemele istutatakse Eestis noor mets, mis seob kasvades aktiivselt süsinikku ning panustab läbi selle meie kliimasse.

Puiduenergeetika

Eesti arenenud puiduenergeetika aitab meil, nagu ka teistel Põhjamaade rahvastel, pidada vastu ka päikese- ja tuulevaestel aastaaegadel, mil taastuvenergia ei saa tagada kogu meie vajadust elektri ega soojuse järgi.

Eesmärgid

Kliimaeesmärkide saavutamine on meie kõigi ühine väljakutse ning ka selles osas pakub puidutööstus töötavaid lahendusi.

Siiski, ka puidutööstussektoril on olemas oma süsinikujalajälg, mida uurib 2021. aastast alates mainekas Soome energeetika-, tööstus- ja insenerilahendustele spetsialiseerunud nõustamiskontsern AFRY (Endine Pöyry). Aruanne valmib 2022. aasta esimeses pooles ning saab avalikustatud EMPLi kodulehel.

Haridus

Sektori arengu tagame heade spetsialistide olemasoluga. Metsa- ja puiduhariduse kvaliteedi arengule ja kvantiteedi tagamisele kaasaaitamine on üks Liidu prioriteetidest. Selleks räägime kaasa õppekavade ja õppeplaanide koostamistel; kutsetegevuste arendamisel.

Konkurentsi eeskirjad

MIS ON MEIE SEISUKOHT
EMPL toetab ausat ja avatud konkurentsi kõikidel turgudel. EMPL liikmete äritegevus, töötajad, juhid ega juhatuse liikmed ei riku ühelgi juhul ühtegi konkurentsieeskirja.