Haridus

Kutse andmine

EMPL väljastatavad kutsed

Metsandustöötajad tegutsevad metsamajanduse ja metsatööstuse valdkonnas. Metsamajandajad kasvatavad ja hooldavad metsa, tegelevad metsavalvega ning peavad arvet metsa- ja puiduvarude üle. Metsatööstuses tegeletakse puidu varumise ja kasutamisega.

Raietööline, tase 2

Raietööline, tase 3

Metsatehnik, tase 4

Forvarderioperaator tase 4

Harvesterioperaator, tase 4

Metsaväljaveo autojuht, tase 4

Metsur, tase 4

Metsamajanduse spetsialist, tase 5

Kutsekomisjon

Metsandustöötajatele kutse omistamisega tegeleb MTÜ Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, mille juurde on loodud kutsekomisjon.

Pille Meier
Kutsekomisjoni esimees

Arveid väljastab EMPL
E-post: info@empl.ee

EMPL tegutseb vastavalt kutseseadusele (RT I 2008, 24, 156, jõustunud 1.09.2008.a.) ja metsandusvaldkonna kutse andmise korrale

Kutsekomisjoni liikmete nimekiri

  • Pille Meier – Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
  • Rainer Laigu – Riigimetsa Majandamise Keskus
  • Tarmo Männigo – AS Vestman Mets
  • Marek Moorits – Combimill Reopalu OÜ
  • Haana Zuba-Reinsalu – Luua Metsanduskool

Kutsekoda

Riiklik sihtasutus SA Kutsekoda koordineerib tegevusi ning peab üleval kutseregistrit, kus on võimalik leida kutsetunnistuste omanike andmed kutsetunnistuste registrist.

Luua Metsanduskool

EMPL tegutseb vastavalt kutseseadusele ja metsandusvaldkonna kutse andmise korrale. Kutseeksamid toimuvad koostöös Luua Metsanduskooliga.

Täpsem info dokumentide vormide ja esitamise kohta on leitav Luua Metsanduskooli kodulehel.