Teenused

Kutse andmine

Metsandustöötajatele kutse omistamisega tegeleb MTÜ Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, mille juurde on loodud kutsekomisjon. Kutsekomisjoni esimees on Pille Meier, pille.meier@empl.ee, tel. 509 3056. Arveid väljastab EMPL, kontakt info@empl.ee

EMPL tegutseb vastavalt kutseseadusele (RT I 2008, 24, 156, jõustunud 1.09.2008.a. ja metsandusvaldkonna kutse andmise korrale

Elektrooniline veoseleht

EVR (e-veoselehe register) on rakendusliides (API), mis on loodud asendamaks juba vananenud ELVISt. EVR-il on ka kasutajaliides – keskkond, milles saab teha veoselehtede/tellimustega seotud toiminguid.

EMPL andmeladu

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse liidu andmeladu koondab, organiseerib ja säilitab liikmeid huvitava metsanduse ja puidutööstuse valdkonnaga seotud andmed. Andmelaos leiab metsamaterjali hinnainfo (RMK, Eramets, Luke, jt), puittoodete tootmismahud ja väliskaubanduse andmed (Statsitikaamet).

Andmed on kõigile liidu liikmetele tasuta kättesaadavad kas EMPL kodulehe liikmetele sektsioonist või kasutades andmeanalüüsi tarkvara nagu Tableau, Microsoft PowerBI või Qlik, mis võimaldab andmeid automaatselt võrrelda konkreetse ettevõtte spetsiifiliste näitajatega.