Meist

Oleme metsa- ja puidutööstuse ettevõtteid ühendav liit

Põhikiri

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Meie missioon
Aitame luua heaolu, arendades kohalikul taastuval loodusvaral põhinevat tööstust ja ehitust ning keskkonnasõbralikku energeetikat.
Meie visioon
Tervet elukeskkonda ja väärikat elustandardit toetavad arenenud metsa- ja puidutööstus ning kodumaise puidu väärindamine.

Eesmärgid

 • Rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline metsa- ja puidutööstus
 • Liikmete ühishuvide eest seismine ja ühiste eesmärkide edendamine
 • Sektori rolli teadvustamine ühiskonnas
 • Kestlik metsakasutus
 • Puidukasutuse areng ja kasv
 • Innovaatilised lahendused sektoris

Üldinfo

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit (EMPL) on 1996. aastal asutatud valdavalt puidu- ja metsatööstusega seotud ettevõtteid ühendav mittetulundusühing.

Liitu kuulub 72 liiget, sealhulgas neli erialast haridust andvat õppeasutust. EMPLi juhatusse kuulub 17 liiget. Liidu tegevjuht on Henrik Välja.

EMPLi tegevuse eesmärkideks on oma liikmeskonna huvide esindamine ja kaitse ning mehhaanilise ja keemilise metsatööstuse väljaarendamiseks vajalike seadusandlike ja majanduslike tingimuste loomisele kaasa aitamine.

2002. aastal käivitasime projekti Puuinfo, mille eesmärgiks on säästva puidukasutuse suurendamine.

Koostöö

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit on  ja Eesti Tööandjate Keskliidu liige. Alates 2002. aastast on EMPL Euroopa Puidutööstuste Konföderatsiooni CEI-Bois liige.

EMPL omab häid koostöökontakte Eesti Metsaseltsiga, Eesti Erametsaliiduga, Eestimaa Looduse Fondiga, Euroopa Saeveskite Liiduga, Soome ja Rootsi Metsatööstuste Liiduga ning Euroopa Komisjoni Delegatsiooniga Eestis.

Korraldame infopäevi ja seminare oma liikmetele aktuaalsetel metsatööstuslikel ja -poliitilistel teemadel, osaleme erinevatel puidukasutamist propageerivatel üritustel, korraldame välis-äridelegatsioonide külaskäike Eestisse jne.

 

Liikmed

Juhtimine

EMPLi juhatusse kuulub 17 liiget
Juhatuse esimees on Jaano Haidla

Juhatuse koosseis (tähestikulises järjekorras):

Ando Jukk – Estonian Plywood AS
Gert Rahnel- Combiwood Grupp OÜ
Ivar Dembovski – Rait AS
Jaak Nigul – Tarmeko Spoon AS
Jaan Kers – TalTech
Jaano Haidla – Graanul Invest AS
Jüri Külvik – Lemeks AS
Lauri Raid – VKG
Linnar Pärn – Eesti Maaülikool
Mait Kaup – Warmeston OÜ
Marko Kajandu – Thermory AS
Martti Kork – Barrus AS
Meelis Kall- Luua Metsanduskool
Rain Pärn – AS Estonian Cell
Raul Kirjanen – Graanul Invest AS
Silver Rõõmussaar
Tõnu Saaber

Astu liikmeks

Töötame igapäevaselt selle nimel et:

 • metsa- ja puidutööstussektori ettevõtluskeskkond oleks parim võimalik;
 • kogu ressursi kasutus oleks kestlik, metsas oleks efektiivne tegevuskeskkond;
 • sektori maine avalikkuses tõuseks;
 • puidukasutus edeneks ja Eesti puittooteid tuntaks;
 • tulevikus oleks sektori areng tagatud heade spetsialistide olemasoluga;
 • liikmete huvid oleks esindatud ning liidus leviks vajalik info.

Liitu on teretulnud kõik ettevõtjad, kes soovivad aidata kaasa puidu laialdasele kasutamisele Eestis; mõjutada Eesti metsa- ja puidutööstussektori konkurentsitegurite arengut ning sektori panuse kasvu ühiskonda.

Ühendame metsavarumise, puidu keemilise ja mehhaanilise töötlemisega ning turustamisega tegelevaid ettevõtteid ja organisatsioone. Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu liikmeteks võivad olla Eesti Vabariigis kehtestatud korras registreeritud eraõiguslikud ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning riigiasutused, kes tunnistavad ja järgivad EMPL põhikirja ja maksavad liikmemaksu. Liikmemaksu õigeaegsel ja täies mahus tasunud liikmel on üldkoosolekul hääleõigus.

Kui soovid astuda liikmeks, anna endast märku!

EMPL-i kuulumiseks on vaja esitada juhatusele vabas vormis kirjalik avaldus.