Väliskaubandus

EMPL väliskaubanduse perioodiülevaated kirjeldavad puidupõhiste toodete ekspordi ja impordi mahte nii rahalises, kui mahulisestes (tonnid, kuupmeetrid) kogustes sektori erinevate toodete (saematerjal, vineer, etc) lõikes. Vaadeldakse eelkõige muutust (kasvu või kahanemist) eelmise aasta sama perioodiga (nt 5 kuud 2020 vs 5 kuud 2021) võrreldes. Raportiga tutvumisel saab kiire ülevaate üldistest Eesti metsa ja puidutööstuse kaubavahetuse trendidest rahvusvaheliste partnertitega ning selle muutumisest kuude ja aastate lõikes.

Puidupõhiste toodete väliskaubanduse raportit uuendab liit kuni 12 korda aastas. Vaadeldakse perioodi käesoleva kalendriaasta algusest ja võrreldakse eelmise kalendriaasta sama perioodiga. Raport valmib andmete koondamise ja töötlemise viitest tulenevalt 2 kuud peale vaadeldava perioodi lõppu.

Kõige värskemad andmed leiab Tableau lehelt