Hinnainfo

Sortimentide hinnad

Sortimentide hinnainfo andmed pärinevad kolmest andmeallikast. Andmeid võrreldes ja kombineerides peab arvestama, et alati pole andmed üheselt võrreldavad, kuna on esitatud erinevates asukohtades, nt mets (EXW) või tööstus (DAP) ja seetõttu erinevad nt transpordikulu võrra. Küll aga joonistuvad hästi välja hinnatrendid.

  • RMK (Eesti)- Kuvatakse sortimenteide keskmised vahelao hinnad riigimetsa majandamise keskuses. Hinnad on esitatud metsa serval (EXW) eur/m3 ilma käibemaksuta. Andmed päritakse automaatselt RMK kodulehele üles laetud exceli failist.
  • Erametsakeskus (Eesti)- kuvatakse sortimentide lõpplao kokkuostuhinnad, mis tuginevad Keskühistu Eramets ja Eesti Puidumüügikeskuse poolt pakutud kokkuostuhindadele. Hinnad on esitatud tööstusesse tarnituna (DAP) eur/m3 ilma käibemaksuta. Andmed päritakse automaatselt Erametsa kodulehele üles laetud exceli failist.
  • Luke (Soome) – Soomes on andmed esitatud maakondade lõikes. Pärime kõigi esitatud maakondade andmed, kuid grupeerisime need ise Põhja- ja Lõuna-Soome regioonideks. Eeldasime, et Põhja-Soome hinnad on madalamad. Numbritest paistab, et minimaalselt. Soomes mõõdetakse ümarpuitu koos koorega, Eestis koore alt. Seega salvestame andmelattu ka “korrigeeritud” Luke andmed, millele hindu oleme korrigeerinud -3%, et need Eesti hindadega võrreldavaks kohandada. Andmed päritakse API liidese kaudu Luke kodulehelt.
  • LVM (Läti)- Tulevikus lisame…

Hinnainfo andmete hankimise protsess

Tüüpiliselt laevad andmeallikad ise oma lehtedele värsked andmed üles ühe korra kuus, kuid täpne andmete avaldamise aeg on igal allikal ja igal kuul mõnevõrra erinev. EMPL andmelao robotid käivad iga 3h tagant (00:00, 03:00, 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00) kõigi andmeallikate juures kontrollimas, kas uued andmed on üles laetud. Kui uued andmed leitakse, siis töödeldakse need eelseadistatud reeglite kohaselt ja salvestatakse EMPLi andmelattu. Seejärel on andmed andmelaost koheselt analüütikatarkvaraga (Microsoft BI, Tableau, etc) kättesaadavad.

Kui andmelattu lisandub uus fail või lisanduvad andmed (ridade arv suureneb), siis saadab andmeladu e-kirjaga vastavasisulise teavitusega Kerlile. Et värske info jõuaks EMPL’i kodulehele (kuvatakse Tableau Publicus) peab Kerli käsitsi andmeid refresh’ima. Hetkel on EMPL’i kodulehele kuvamine selliselt lahendatud, kuna see ei eelda kulukat litsentsi, mis võimaldab automaatset andmete uuendamist.

 

Palgi, paberipuu ja küttepuu hinnagrupid

Graafikul on baasvalikuna kuvatud viimase 20 aasta RMK hinnastatistika. Paremal asuvast menüüst saab muuta vaadeldavat perioodi ja teisi graafikul esitatud parameetreid. Saab valida erinevaid andmeallikaid või neid allikaid omavahel kombineerida. Sellisel juhul esitatakse valitud andmete keskmised väärtused (mean, average).


Siit leiab laiema hinnatabeli, kus on mugavam andmeid töödelda.


 

Eesti-Soome hindade võrdlus

Graafikul on baasvalikuna kuvatud viimase 20 aasta Eesti ja Soome hindade dünaamika üle kõigi sortimentide. Paremal asuvast menüüst saab muuta vaadeldavat perioodi ja teisi graafikul esitatud parameetreid. Sellisel juhul esitatakse valitud andmete keskmised väärtused (mean, average).

Siit leiab laiema hinnatabeli, kus on mugavam andmeid töödelda.