Haridus

Koolid

Kaitstud magistritööd

Töödega saab tutvuda

Lõputööde preemiad

EMPL alustas 2004. aastal kõrgkoolide parimate metsa- ja puidutööstusega seotud lõputööde autorite tunnustamist ja premeerimist. Esimesed preemiad said Eesti Maaülikooli Metsandus- ja Maaehitusinstituudi metsatööstuse magistritööde autorid. Aastal 2011 lisandus Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskonna puidutehnoloogia parima magistritöö autasu ning 2016 parima puitkonstruktsioonide (ehitus) teemaline preemia.

Alates 2019 annab EMPL välja ka kutsehariduse preemiat parimale metsandusvaldkonna kutseeksamiga lõpetanule.

Aastal 2020 otsustas EMPL lisaks eelnevalt nimetatutele välja anda veel 2 preemiat: Eesti Maaülikooli Puidutöötlemise tehnoloogia rakenduskõrghariduse ja Maaehituse inseneriõppe magistriõppe parimale puitkonstruktsioonide lõpetöö autorile.

Alates 2020 aastast jagatakse välja 6 preemiat: 5 kõrghariduses ja 1 kutsehariduses.

EMPL kõrghariduse preemiad parimate lõputööde autoritele:

 • EMÜ Metsanduse ja inseneeria instituudi metsatööstuse magistritöö– 600€
 • EMÜ Metsanduse ja inseneeria instituudi puitkonstruktsioonide (ehitus) magistritöö – 600€
 • EMÜ Metsanduse ja inseneeria instituudi puidutöötlemise tehnoloogia rakenduskõrghariduse lõputöö-600€
 • TalTech Inseneriteaduskonna puidutehnoloogia magistritöö – 600€
 • TalTech Inseneriteaduskonna puitkonstruktsioonide (ehitus) magistritöö – 600€

Parim magistritöö selgitatakse välja iga aasta kevadel kaitsmiskomisjoni ettepanekute alusel. Arvesse võetakse töö hinnet  (suurepärane) ja kvaliteeti. Eelkõige hinnatakse lõputöö autori pühendumist tööle ja tema pädevust ning teadmisi töö teemavaldkonna läbitöötamisel. Täiendavalt arvestatakse töö eksperimentaalset iseloomu ja uusi tekkinud teadmisi, samuti rakenduslikke võimalusi Eesti metsa- ja puidutööstuse arengule kaasaaitamisel. Töö peab olema avalikkusele kättesaadav.

EMPL kutsehariduse preemia:

Luua MK metsandusvaldkonna parim lõpetaja – 400€
Parim lõpetaja selgitatakse välja Luua MK komisjoni poolt metsandusvaldkonna kutsekeskharidus- või kutseõppe lõpetajate seast, kes on õppekava lõpetanud kutseeksamiga.

Preemiad:

2023

 • Maarja Kauniste „Vana konstruktsioonipuidu tugevus-ja jäikusomaduste hindamine“ (TalTech puitkonstruktsioonide magistritöö)
  Juhendajad: Alar Just, Eero Tuhkanen
 • Tanel Veske „Termotöödeldud ja viimistletud sanglepale ja harilikule haavale pinnatrükitud pildi vastupidavus soome sauna keskkonnas“ (EMÜ metsatööstuse magistritöö). Juhendajad: Regino Kask ja Jörgen Dobris
 • Annabel Pors „Majavoodi“ tehnoloogia väljatöötamine voodi eluea pikendamise eesmärgiga“ (EMÜ rakenduskõrghariduse õppekava)
  Juhendaja: Regino Kask
 • Ardo Petersmann – metsandusvaldkonna forvarderioperaatori õppekava kutseeksamiga lõpetanud (Luua MK). Kutsehariduse preemia

2022

 • Risto Nahksepp “Kuumpressitud mükokomposiitide mehhaaniliste omaduste uurimine” (EMÜ rakenduskõrghariduse õppekava)
  Juhendaja: Regino Kask
 • Karl Piksar – Metsandusvaldkonna metsuri õppekava kutseeksamiga lõpetanud (Luua MK). Kutsehariduse preemia

Arhiiv