Forvarderioperaator tase 4

Kutsestandard

Hindamisstandard

Kutseeksamid toimuvad koostöös Luua Metsanduskooliga. Eksamile registreerimiseks kirjutada eksam@luua.ee. Taotluses kirjutada ettevõtte nimi, osalejate arv, tööpiirkond ja  masinad, millega soovitakse eksamit sooritada.

Eksamid toimuvad gruppide täitumisel, miinimum 4 inimest.

Kontaktisik: Kerli Hansing +372 522 8979 eksam@luua.ee

Kutseeksamite ajad

10.02.2023
17.02.2023
18.02.2023
10.02.2023
17.03.2023
14.04.2023

Kutseeksami tasu

Kutseeksami tasu 392.40 € (sisaldab käibemaksu)
Taastõendamise tasu 168.00 € (sisaldab käibemaksu)

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu pangarekvisiidid:

Saaja: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Swedbank a/a EE392200221046781188

Selgitus: FOP 4, eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja(te) nimi/nimed

Eksamitasu peab olema jõudnud EMPL arvele 7 päeva enne eksamit.

Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti eksamile tulles, peab eksamitasu uuesti tasuma.

Arveid väljastab EMPL, kontakt info@empl.ee

Eeltingimused ja neile vastavust tõendavad dokumendid

Dokumendid saadetakse aadressile eksam@luua.ee

Eksamile pääsemise eelduseks on:

 1. registreerimine eksamile
 2. eksamil vabade kohtade olemasolu
 3. nõutavate dokumentide saatmine 7 päeva enne eksamit aadressile eksam@luua.ee digitaalselt allkirjastatult.

Eeltingimused:

 1. Vähemalt ühe aasta pikkune töökogemus forvarderil või läbitud forvarderioperaatori 4. taseme õppekava
 2. Tõendatud esmaabikompetentsid.

Dokumendid:

 1. Üks kahest:
  • vähemalt üheaastase töökogemuse puhul tööandja poolt allkirjastatud soovituskiri või
  • taotlejale varasemalt antud forvarderioperaatori kutsetunnistus(t)e koopia(d).
 2. Allkirjastatud avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
 3. Taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;
 4. Maksekorraldus või Töötukassa/RMK garantiikiri;
 5. Esmaabitunnistus või kehtiva juhiloa koopia, mis tõendab esmaabikoolituse läbimist

Täpsem info dokumentide vormide ja esitamise kohta on Luua MK kodulehel