Harvesterioperaator, tase 4

Kutsestandard

Hindamisstandard

Kutseeksamid toimuvad koostöös Luua Metsanduskooliga. Eksamile registreerimiseks kirjutada eksam@luua.ee. Taotluses kirjutada ettevõtte nimi, osalejate arv, tööpiirkond ja  masinad, millega soovitakse eksamit sooritada.

Eksamid toimuvad gruppide täitumisel, miinimum 4 inimest.

Kontaktisik: Kerli Hansing +372 522 8979 eksam@luua.ee

Kutseeksamite ajad

21.03 (dokumendid peavad olema saadetud hiljemalt 14.03)

22.03 (dokumendid peavad olema saadetud hiljemalt 15.03)

11.04 (dokumendid peavad olema saadetud hiljemalt 04.04)

12.04 (dokumendid peavad olema saadetud hiljemalt 05.04)

Registreeri SIIN

Kutseeksami tasu

 • Kutseeksami tasu 398.94€ (sisaldab käibemaksu)
 • Taastõendamise tasu 129.32€ (sisaldab käibemaksu)

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu pangarekvisiidid:

Saaja: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Swedbank a/a EE392200221046781188

Selgitus: FOP 4, eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja(te) nimi/nimed

Eksamitasu peab olema jõudnud EMPL arvele 7 päeva enne eksamit.

Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti eksamile tulles, peab eksamitasu uuesti tasuma.

Arveid väljastab EMPL, kontakt info@empl.ee

Eeltingimused ja neile vastavust tõendavad dokumendid

Dokumendid saadetakse aadressile eksam@luua.ee

Eksamile pääsemise eelduseks on:

 1. Registreerimine eksamile
 2. Eksamil vabade kohtade olemasolu
 3. Nõutavate dokumentide saatmine 7 päeva enne eksamit aadressile eksam@luua.ee digitaalselt allkirjastatult.

Eeltingimused:

 1. Vähemalt ühe aasta pikkune töökogemus forvarderil või läbitud forvarderioperaatori 4. taseme õppekava
 2. Tõendatud esmaabikompetentsid.

Dokumendid:

 1. Üks kahest:
  • Vähemalt üheaastase töökogemuse puhul tööandja poolt allkirjastatud soovituskiri või
  • Taotlejale varasemalt antud forvarderioperaatori kutsetunnistus(t)e koopia(d).
 2. Allkirjastatud avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
 3. Taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;
 4. Maksekorraldus või Töötukassa/RMK garantiikiri;
 5. Esmaabitunnistus või kehtiva Eesti juhiloa koopia, mis tõendab esmaabikoolituse läbimist
  Täpsem info dokumentide vormide ja esitamise kohta on Luua MK kodulehel

Millal ja kuidas saan oma tunnistuse kätte?

Kutsetunnistuse saadab EMPL kutse taotleja poolt avaldusse märgitud aadressile postiga. Kutsekorra järgi on kutseandjal selleks aega 30 päeva.