Metsaväljaveo autojuht, tase 4

Kutsestandard

Hindamisstandard

Kutseeksamid toimuvad koostöös Luua Metsanduskooliga.

Eksamile registreerumine SIIN

Eksamid toimuvad gruppide täitumisel, miinimum 4 inimest ning grupp moodustatakse (ja eksam toimub) maakonnapõhiselt. Peale registreerumist ja grupi täitumist võetakse teiega ühendust ning kinnitatakse eksami toimumise kuupäev.

Kontaktisik: Kerli Hansing +372 522 8979 eksam@luua.ee

Kutseeksamite ajad

4.10.2023 (Dokumendid peavad olema esitatud hiljemalt 27.09)

Kutseeksami tasu

Kutseeksami tasu 314.40 € (sisaldab käibemaksu)
Taastõendamise tasu 190.80 € (sisaldab käibemaksu)

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu pangarekvisiidid:
Saaja: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Swedbank a/a EE392200221046781188
Selgitus: MVVA 4, eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja(te) nimi/nimed

Eksamitasu peab olema jõudnud EMPL arvele 7 päeva enne eksamit.

Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti eksamile tulles tuleb eksamitasu uuesti tasuda.

Arveid väljastab EMPL, kontakt info@empl.ee

Eeltingimused ja neile vastavust tõendavad dokumendid

Dokumendid saadetakse aadressil eksam@luua.ee

Eksamile pääsemise eelduseks on:

 1. Registreerimine eksamile
 2. Eksamil vabade kohtade olemasolu
 3. Nõutavate dokumentide saatmine 7 päeva enne eksamit aadressile eksam@luua.ee  digitaalselt allkirjastatult.

Eeltingimused:

 1. Vähemalt ühe aasta pikkune kogemus metsaväljaveo autojuhina või läbitud vähemalt 160 tunnine sisukohane koolitus;
 2. CE kategooria juhiload;
 3. Autovedu teostava autojuhi pädevustunnistus või selle vastav märge juhilubadel (95).

 

Dokumendid:

 1. Allkirjastatud avaldus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
 2. Tööandja poolt allkirjastatud kinnituskiri töökogemuse kohta või muu töökogemust tõendava dokumendi koopia;
 3. Taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;
 4. Kehtiva CE juhiloa koopia;
 5. Autovedu teostava autojuhi pädevustunnistuse koopia või selle vastav märge juhilubadel (95);
 6. Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Täpsem info dokumentide vormide ja esitamise kohta on Luua MK kodulehel

Luua MK kodulehel

Millal ja kuidas saan oma tunnistuse kätte?

Tunnistus saadetakse EMPLi poolt kutse taotleja poolt avaldusse märgitud aadressile (isiklik, tööandja, kool vms) postiga. Kutsekorra järgi on kutseandjal selleks aega 30 päeva.