Metsur, tase 4

Kutsestandard

Hindamisstandard

Kutseeksamid toimuvad koostöös Luua Metsanduskooliga.

Eksamile tuleb ennast registreerida vähemalt 14 päeva enne eksami toimumist. Eksamid toimuvad gruppide täitumisel, vähemalt 12 inimest.

Kontaktisik: Kerli Hansing +372 522 8979 eksam@luua.ee

Kutseeksamite ajad

Eksamite ajad selgumisel

Kutseeksami tasu

  • Kutseeksami tasu 211.06€ (sisaldab käibemaksu)
  • Taastõendamise tasu 48.80€ (sisaldab käibemaksu)

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu pangarekvisiidid:

Saaja: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Swedbank a/a EE392200221046781188

Selgitus: Metsur 4, eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja(te) nimi/nimed

Eksamitasu peab olema jõudnud EMPL arvele 14 päeva enne eksamit.

Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti eksamile tulles tuleb eksamitasu uuesti tasuda.

Arveid väljastab EMPL, kontakt info@empl.ee

Eeltingimused ja neile vastavust tõendavad dokumendid

Eksamile pääsemise eelduseks on: registreerimine eksamile,eksamil vabade kohtade olemasolu, nõutavate dokumentide saatmine 14 päeva enne eksamit aadressile eksam@luua.ee digitaalselt allkirjastatult või tavakirja teel aadressile: Luua Metsanduskool, Luua küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond 49203

Eeltingimused:

Vähemalt ühe aasta pikkune kutsestandardis kirjeldatud tööde tegemise kogemus ja läbitud erialane täiendkoolitus või
läbitud vähemalt metsur, tase 4 või kõrgema taseme metsanduslik õppekava või
metsur II kutsetunnistuse omanikud, kes saavad taotleda kutsetunnistust, sooritades positiivselt valikvastustega teooriatesti;
tõendatud esmaabikompetentsid.

Dokumendid:

  1. Allkirjastatud avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
  2. Haridust/koolitust tõendava tunnistuse koopia või töökogemuse puhul tööandja poolt allkirjastatud kinnituskiri või muu töökogemust tõendava dokumendi koopia;
  3. Eneseanalüüs, millega tõendatakse ühe aastane töökogemus ja kus on kaetud kõik tegevusnäitajad. Täpsed juhised on toodud hindamisstandardis;
  4. Taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;
  5. Maksekorraldus või Töötukassa/RMK garantiikiri;
    Täpsem info dokumentide vormide ja esitamise kohta on Luua MK kodulehel

Millal ja kuidas saan oma tunnistuse kätte?

Kutsetunnistuse saadab EMPL kutse taotleja poolt avaldusse märgitud aadressile postiga. Kutsekorra järgi on kutseandjal selleks aega 30 päeva.