Artiston OÜ

Veebiaadress: www.artiston.ee/
Telefon: +372 325 5815
Aadress: Töökoja tee 6, Laekvere alevik, Vinni vald, Lääne-Virumaa 46501
E-post: artiston@artiston.ee
Kontakt: Toomas Keskülla (toomas@artiston.ee, +372 528 3616)
Info: Eesti erakapitalil põhinev metsa kasvatamisega tegelev ettevõte, mis kuulub Artiston Gruppi. Artiston OÜ tegevusvaldkonda kuuluvad metsa uuendamine, metsakultuuride ja noorendike hooldamine, metsa ülestöötamine, kasvava metsa raieõiguse võõrandamine, metsamaterjali ostmine, metsa- ja põllumaa kinnistute võõrandamine, metsa hindamine, maa mõõdistamise ja maareformiga seonduva dokumentatsiooni ning asjaajamise korraldamine. Tegutsemisel lähtutakse loodussäästlikkuse, jätkusuutlikkuse ja seaduskuulekuse põhimõtetest. Kasutatakse kaasaegset tehnikat ja kogemustega spetsialiste. Ettevõtte edu võtmeks on professionaalsus ja usaldusväärsus.
Tegevusalad: Kasvava metsa- ja metsamaterjalide ost-müük, Metsa majandamine ja ülestöötamine