Reta Puit OÜ

Veebiaadress: www.retapuit.ee
Telefon: 45 38 495
Aadress: Ringtee 12, 93815 Kuressaare
E-post: andres@retapuit.ee
Kontakt: Direktor, Andres Kirst
Info: OÜ Reta Puit on Eesti erakapitalil põhinev osaühing, mis asutati 1992. aastal aprillikuus. Algselt alustati tegevust aktsiaseltsina, hiljem 1996. aastal kujundati aktsiaselts ümber osaühinguks. OÜ Reta Puit tegevusaladeks on metsaraie- ja kasvatustööd, kasvava metsa, metsamaa ost, metsamaterjalide ost-müük, küttehalgude müük. Põhiliseks tegevuspiirkonnaks on Saare maakond. Ettevõte on aastate lõikes kasvanud, algselt tegeleti põhiliselt puidukaubandusega, hiljem lisandusid raieteenuste osutamine ja metsakasvatustööd. Meie ettevõttes töötavad pikaajaliste kogemustega oma ala spetsialistid, kes pakuvad metsaomanikule asjatundlikku nõu kasvava metsa majandamisel. OÜ Reta Puit majandab metsa säästlikult ja efektiivselt, tagamaks metsaressursi ökoloogiliste, majanduslike, ja kultuuriliste väärtuste säilimise ning suurenemise. Ettevõte pöörab oma tegevuses keskkonnakaitsele suurt tähelepanu.
Tegevusalad: Kasvava metsa- ja metsamaterjalide ost-müük, Metsa majandamine ja ülestöötamine, Puitkütuste tootmine, Saematerjali tootmine