Stora Enso Eesti AS

Veebiaadress: www.storaenso.com
Telefon: 7 140 000
Aadress: Liivalaia 13/15, 10. korrus, 10118 Tallinn
E-post: tallinn.timber@storaenso.com
Kontakt: Marek Kase
Tegevusalad: Liimpuidu tootmine, Metsa majandamine ja ülestöötamine, Saematerjali järeltöötlemine ja hööveldamine, Saematerjali tootmine