Metsa- ja puidutööstuse liidu uus juhatuse esimees on Margus Kohava

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu pressiteade

14.11.2022

Metsa- ja puidutööstuse liidu uus juhatuse esimees on Margus Kohava

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu (EMPL) uueks juhiks valiti Combiwood Grupi esindaja Margus Kohava.

EMPLi eelmise juhi Raul Kirjaneni ning kogu liidu juhatuse kaheaastane ametiaeg lõppes ning seetõttu valis eelmisel nädalal kogunenud üldkogu uue juhatuse.

Margus Kohava sõnul näeb ta EMPLi kui esindusorganisatsiooni rolli aina suurenemas.

“Metsa- ja puidutööstusel on tugev missioon: puit kui taastuv ressurss saab olla üks lahendus kliimaprobleemide ning tark metsamajandamine tagab töö ja leiva ka järeltulevatele põlvkondadele. Oleme asjatundlik ja nõudlik partner poliitikutele ning ametnikele, samuti veame eest kogu sektori arengut üha suurema kodumaise puidu väärindamise poole,” ütles ta.

“Riigikogu valimiste eelsel perioodil on peamine väljakutse seista selle eest, et Eesti poliitikud mõistaksid – populistlike otsustega kaugele ei jõua. Kui ei ole ettevõtteid, ei ole ka töökohti ega maksuraha riigi ülalpidamiseks. Seisame selle eest, et Eesti valitsus tahaks ja aitaks luua võimalikult konkurentsivõimelist keskkonda ettevõtluse arenguks Eestis,” lisas Kohava.

1996. aastal loodud EMPL ühendab Eestis tegutsevaid metsa majandamise ja puidu väärindamisega tegelevaid ettevõtteid, haridusasutusi ning tegevust toetavaid ettevõtteid.

Metsa- ja puidutööstus annab Eestis otseselt tööd 30 000 ja kaudselt 56 000 inimesele. Eriti oluline on sektor tööandjana maapiirkondades.

Valdkonna ettevõtted panustavad riigieelarvesse maksurahaga samas suurusjärgus kui kulub Eesti riigil haridusele – enam kui miljard eurot aastas. Swedbanki tööstussektori uuringu tulemuste kohaselt on metsa- ja puidutööstus kõige enam automatiseeritud ja digitaliseeritud tööstus Eestis. Sektori loodav lisandväärtus annab ligikaudu 10% Eesti SKP-st. Puidupõhised tooted on Eesti väliskaubanduse bilansi üks kõige olulisemaid tasakaalustajaid

EMPL on Euroopa Puidutööstuste Konföderatsiooni CEI-Bois liige.

EMPLi juhatuse koosseis järgmiseks kaheks aastaks:

 • Ando Jukk – Estonian Plywood AS
 • Ivar Dembovski – Rait AS
 • Jaak Nigul – Tarmeko Spoon AS
 • Jaan Kers – TalTech
 • Jüri Külvik – Lemeks AS
 • Lauri Raid – VKG
 • Linnar Pärn – Eesti Maaülikool
 • Mait Kaup – Warmeston OÜ
 • Margus Kohava – Combiwood Grupp
 • Marko Kajandu – Thermory AS
 • Martti Kork – Barrus AS
 • Rain Pärn – AS Estonian Cell
 • Raul Kirjanen – Graanul Invest AS
 • Silver Rõõmussaar – UPM-Kymmene Otepää OÜ
 • Tõnu Saaber – Stora Enso Eesti AS

Margus Kohava

Sündinud 9. detsembril 1965

Abielus, 3 last

Haridus: Eesti Maaülikool, metsainsener, cum laude

Töötanud AS Imavere Saeveski juhina, ASi Sylvester juhatuse liikme ja arendusdirektorina, AS Stora Enso Timber juhatuse liikme ja arendusdirektorina, Estonian Celli juhatuse liikmena ja Est-For Investi juhatuse liikmena. Praegu Combimill Sakala, Combimill Reopalu, Vincom, Ecobirch, Vaidawood ja Combiwood Invest juhatuse liige.

Valgetähe teenetemärgi IV klass (2001)