Innovatsiooni töörühm

On valmis saanud EMPL arendustegevuste raport 2022  Head lugemist!

2021 aasta alguses alustas EMPL-s tööd Innovatsiooni töörühm, mille eesmärkideks on

  • puidu suurema lisandväärtuse loomine Eestis,
  • sektori kompleksne arendamine ja sidusus, k.a. koostöö teiste sektoritega,
  • innustada sektorit (ettevõtteid) innovaatiliseks, k.a. koostöö teadusarendus (TA) asutustega ja teiste ettevõtetega,
  • ühiste arendusteemade järjepidev tõstatamine ja filtreerimine.

Tegevuste põhirõhk: liikmetele võimaluse loomine ja sektori kui terviku arengule kaasa aitamine ning sektori tähtsustamine ühiskonnas.

Toetusmeetmed ettevõtetele
Eesti Tööandjate Keskliit on loonud Innovatsiooni Käivituskoja. Nende kodulehel leiab ajakohast infot toetuste ja teenuste (ETAg, EAS, KIK, Kredex)  kohta.

Uurimisprojektid Eestis ja mujal maailmas
Ülevaate Eesti ülikoolide ja teadusasutuste uurimisprojektide kohta leiab Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) kodulehelt https://www.etis.ee

Adapter https://adapter.ee on Eesti ülikoolide ning teadus- ja arendusasutuste koostöövõrgustik. Adapteri abil saab ettevõtja kiiresti ühendust võrgustikku kuuluvate teadusasutustega, et leida endale koostööpartner.

Koostöö Tartu Ülikooliga – Mart Loog, TÜ professor
Koostöö Eesti Maaülikooliga – Ahto Kangur, EMÜ dotsent
Koostöö Tallinna Tehnikaülikooliga – Heikko Kallakas, TalTechi teadur

Rahvusvaheliste uuringute kohta saab infot andmebaasist PatSnap Discovery (EAS-l on kasutusõigus), mis koondab ühte kohta kokku nii business intelligence’i, technology intelligence’i, opportunity discovery jpm. Põhimõtteliselt võimaldab see ühest kohast võtmesõnaotsingu abil üles leida antud valdkonnas olulised ettevõtted, parimad teadusuurijad, investorid/investeeringud, tehnoloogiapakkumised, rahastusvõimalused Euroopas ja USAs jne. Kui ettevõtjal on idee, mille kohta tahaks uurida tausta, kas see on juba patenteeritud, millised TA asutused sellega tegelevad maailmas, kas selles valdkonnas on VC investeeringuid tehtud, mis seis on patentidega jne – siis EAS-i kontakt on Relika Alliksaar Williams, relika.williams@eas.ee. Andmebaas ei ole avalik.

Loomisel on Rohetehnoloogiate Virtuaalkeskus Eesti majanduse arenguks. Keskuse eesmärgiks on aidata kaasa Rohepöörde edukale läbiviimisele Eestis koostöö kaudu ettevõtetega ning seeläbi toetada Eesti majandusarengut ning tugevdada ülikoolide kompetentse ja võimekust.

Töörühma juht on EMPL juhatuse liige Ivar Dembovski ivar.dembovski@raitwood.ee ja tegevusi koordineerib arendusnõunik Pille Meier pille.meier@empl.ee

Protokollid

EMPL ja EMÜ kohtumine 13.09.2023

EMÜ ja EMPL juhtkonna koosolek 11.03.22