Uuring: 89% eestimaalastest pooldab metsade majandamist

EMPL pressiteade

89% Eesti elanikest peab metsade majandamist oluliseks, selgus Norstati läbi viidud uuringust.

Küsimusele “Kas teie hinnangul on Eesti metsade majandamine vajalik?”, vastas eitavalt ainult 3% ning 8%-l seisukoht puudus.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu  juhatuse esimees Margus Kohava sõnul näitavad läbi aastate korraldatud arvamuse uuringud, et Eesti inimesed peavad endiselt oluliseks meie riigile traditsioonilist majandusharu, samuti nähakse seda kui üht olulisemat majanduse vedurit. “Peatselt ametisse asuva uue Riigikogu koosseisu töö puhul on oluline, kuivõrd suudetakse metsa- ja puidusektori arengu säilimise ja väärindusastme jätkuva tõusu ning maaelu püsimise eest seista,“ lisas Kohava.

Küsitlus on toonud tugevalt välja kesk- ja lõunaeestlaste poolehoidu metsatööstusele, nendes piirkondades ulatub sektori töötajate arv 14 protsendini tööhõivelisest elanikkonnast.

„Eestis seisab teravalt päevakorral küsimus, kuidas hoida elu maal. Minule tundub see arutelu üsna loogiline, sest Lõuna-Eesti elu hoiavad siinsed tööandjad, kes toimetavad peamiselt Eesti jaoks traditsioonilistes majandusharudes ja annavad inimestele stabiilse sissetuleku ning kindluse homses päevas. Ükskõik, mis valdkonnast me räägime: metsandusest, põllumajandusest, talupidamisest või kalandusest, neid tugevana hoides toetame ka maapiirkondade püsimist,” ütles metsafirma Valga Puu juht ja omanik Andres Olesk.

Küsitluse järgi ei pea vaid ligi 7% vastanutest metsandust oluliseks majandusharuks. Kogu metsa- ja puidutööstuse töötajate arv Eestis ulatub otseselt ja kaudselt 60 000 inimeseni. Vastavalt Ernst & Young’i sotsiaalmajandusliku mõju uuringutele, töötab Eestis umbes 3 900 metsandusega seotud ettevõtet, mis loovad ligi 14% kogu Eestis loodavast lisandväärtusest.

Norstat küsitlusele vastas 1000 inimest.

Eesti territooriumist on metsaga kaetud üle poole. 2021. aastaks oli Eesti metsadest üle 30% kaitse all ja 17,5% range kaitse all. Ernst & Young Baltic AS 2021. aastal avaldatud metsa- ja puidusektori sotsiaalmajandusliku mõju analüüsist selgub, et metsa- ja puidusektor loob aastas kogulisandväärtust hinnanguliselt 2,8 miljardit eurot, mis moodustab ligi 15% riigis loodavast lisandväärtusest. Samuti on metsa- ja puidusektor üks suurimaid tööandjaid maapiirkondades. Eestis on ligi 100 000 erametsaomanikku ja metsandusega seotud töötajate arv Eestis küünib 60 000 inimeseni.