Lisandväärtus

EMPL tellib Statistikaametist sektori lisandväärtuse statistikat, mis on allpool kättesaadav töödeldavate exceli tabelitena. Sektori lisandväärtuse infot kasutatakse sektoriülevaate kokkupanemisel, mis on leitavad, kodulehe avalikust alajaotusest: Statistika/Sektori ülevaade. Andmed muutuvad töödeldud kujul kättesaadavaks 2 kuu viitega.

Sektori lisandväärtus 2022
Lisandväärtus 1Q ja 2Q 2022

Sektori lisandväärtus 2021

Lisandväärtus 2021