Väliskaubandus

Ekspordi ja impordi kogused ja hinnad (väärtus)

Väliskaubanduse andmed kirjeldavad puidupõhiste toodete ekspordi ja impordi mahte nii rahalises, kui mahulises (tonnid, kuupmeetrid) kogustes sektori erinevate toodete (saematerjal, vineer, etc) lõikes. Vaadeldaks eelkõige muutust (kasvu või kahanemist) eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.

Väliskaubanduse andmete hankimise protsess

Väliskaubanduse andmeid meile sobival kujul ja detailsuses Statistikaamet oma avalikul kodulehel ei avalda. Sellest tulenevalt on EMPL Statistikaametiga kokku leppinud tasulise nö eritellimuse, mida tehakse iga kuu ja mille tulemus saadetakse töötlemata exceli faili kujul EMPL’i büroojuhile (Kerli). Andmed saadab Statistika levi vanemkonsultant Erika Orav. Reeglina saadetakse info 9. kuupäeval, 1 kuu peale vaadeldava kuu lõppu (nt jaanuari kuu andmed saadetakse 9. märtsil).

EMPL’i andmelattu jõuavad andmed järgimise protsessi kaudu. Statistikaametist e-mailile tulnud töötlemata standard kujul xlsx faili laetakse üles folderisse, misjärel andmed töödeldakse ja salvestatakse EMPL’i andmelattu. Andmed jõuavad EMPL andmelattu seega reeglina samal päeval, kui need mailiga Statistikaametist laekuvad (9. kuupäev). Hetkel on andmelattu kantud väliskaubanduse andmed alates jaanuar 2021.

Et värske info jõuaks ka EMPL’i kodulehele (kuvatakse Tableau Publicus) peab Kerli käsitsi andmeid refresh’ima.

Kaubagruppide jagunemine

Graafikul on baasvalikuna kuvatud  käesoleva aasta eksport rahalises väärtuses. Paremal asuvast menüüst saab muuta vaadeldavat perioodi ja teisi graafikul esitatud parameetreid. Saab kuvada ekspordi asemel importi ja rahalise väärtuse asemel üle piiri liikunud koguseid.

Kaubagruppid YTD (2022) vs PYTD (2021)


Kaubagrupi import vs eksport
Graafikul on baasvalikuna kuvatud kõik andmelaos (alates Jan 2021) andmed saematerjali impordi ja ekspordi mahtude võrdlus. Paremal asuvast menüüst saab muuta vaadeldavat perioodi ja teisi graafikul esitatud parameetreid.

  • Detailsed väliskaubanduse aruanded leiab SIIT
  • Väliskaubanduse ülevaade töölaud asub SIIN
  • Väliskaubanduse detailid töölaud asub SIIN