Töörühmad

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidus on aktiivsed järgmised töörühmad:

Statistika töörühm

Innovatsiooni töörühm

Puuinfo