Statistika töörühm

Töögrupi eesmärgid

 

Metsa- ja Puidutööstuse andmete töögrupp hõlmab EMPL’i liikmeid ja partnereid eesmärgiga parandad sektori andmete kvaliteet, kättesaadavust, töödeldavust ja mõtestamist. Selle eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised ülesanded:

Sektori andmete ULATUSE piiritlemine.

 • Andmed, mida EMPL peaks ise sektoris koguma, töötlema ja esitama.
 • Statistiline info, mida EMPL peaks koguma ja oma kanalites esitama.

Sektori andmete KVALITEEDI parandamine.

 • Liikmete teadlikkuse tõstmine (enda roll andmete kvaliteedi tagamises).
 • Vigade parandamise protsessi loomine (Statistikaameti “kliendihaldur” vs EMPL projektjuht).

Sektori andmete KOGUMISE automatiseerimine.

 • EMPL’i käsitöö vähendamine andmete kogumisel.
 • EMPL’i/juhatuse liikmete rolliks jääb kogutud andmete mõtestamine.
 • Kaardistada Statistikaameti juhtimislaua võimalusi (nt tootmismahtude juhtimislaud, väliskaubanduse juhtimislaud)
 • Kaardistada EMPL’I andmelao võimalikkus.
 • EMPL, kui liikmetele digitaliseerimise eeskuju!?

Sektori andmete AVALDAMISE viiside uuendamine.

 • Info avaldamise kalender.
 • Siseriiklik ja välisriiklik info.
 • Uue info lisandumisel teavituse loomise võimalus liikmetele.

Täpsema info sõnastatud eesmärkide kohta leiab järgmistest failidest:

EMPL-Statistika-toogrupp

Andmete-toogrupp-EESMARGID

Töögrupi tegevust kordineerib Mait Kaup (Warmeston). Töögrupi liikmed on Jaan Kers (Taltech); Margus Kohava (Combimill); Jaak Nigul (Tarmeko); Enn Sapp (MetsäForest); Gerli Puusild (Swedbank); Jaano Haidla (Graanul Invest).

Info on uuendatud: 06.02.2022