Andmeladu

Mis on andmeladu?

Andmeladu (Data Warehouse, DW, DWH, EDW) on süsteem, mida kasutatakse töötlemata andmestiku korrastamiseks aruandluseks ja andmete analüüsimiseks. Need on rohkem kui ühest allikast kogutud integreeritud andmete kesksed hoidlad. Praegused ja ajaloolised andmed salvestatakse korrastatud kujul ühte andmebaasi (andmelattu). Seda andmebaasi kasutatakse analüütiliste aruannete koostamiseks. Laos säilitatavad andmed laaditakse andmelattu üles erinevatest allikatest. Seejärel läbivad need andmed korrastamise (perioodid samaks) ja teisendatakse (nt kg tonnideks) võrreldavale kujule, et tagada andmete õige kvaliteediga esitamine enne andmete aruandluseks kasutamist. Andmete kogumine, puhastamine ja aruandluseks serveerimine toimub etteantud reeglite järgi automaatselt.

 

EMPL andmelao projekt

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse liidu andmelao loomise eesmärgiks on koondada kokku EMPL’I liikmeid huvitav metsanduse ja puidutööstuse valdkonnaga seotud andmed. Andmelao projekti kordineerib EMPL’i Statistika töögrupp.

 

1. Andmete andmelattu (pilve) koondamine.

Projekti versioon 1.0 koondab/liidestab erinevatest allikatest andmelattu kokku järgmised andmed:

  • Metsa ja puittoodete hinnainfo (RMK, Eramets, Luke)
  • Puittoodete tootmismahud (Statistikaamet)
  • Väliskaubandus (Statistikaamet)
  • Sektori majandusinfo (Maksuamet)

Tulevikus võib andmelattu koondatava andmete hulka täiendada. Lisada juurde täiendavat infot, mis metsa ja puidutööstuse sektori osalistele huvi pakub.

2. Andmete kuvamine, tarbimine, analüüs.

EMPL’i korrastatud andmetele ligipääs on esimese etapis planeeritud kahe kanali kaudu. Andmelaost kuvatakse korrastatud kujul automaatselt uuenevad andmed EMPL’i kodulehel. Erinevatest allikatest automaatselt kokku koondatud andmete korrektsuse eest vastutab neid oma kodulehel/kanalites avaldades EMPL. Selliselt kujuneb liidust keskne sektori statistiliste andmete koguja, avaldaja, auditeerija.

Korrastatud algandmete pärimisele pääsevad EMPL’i lepingulistel partnerid ligi otse EMPL’i andmelattu. Ettevõtted, kes on ehitanud üles oma ettevõtte erinevatest andmebaasidest andmelao, saavad pärida EMPL’i andmelaost nt RMK hinnainfo ja võrrelda seda enda ettevõtte andmelaost pärit ostuhindadega ühel graafikul. Sellise erinevatest andmeladudest pärit info analüüsiks kasutatakse vastavat tarkvara. Enam levinud ärianalüüsi tarkvarad on: TableauMicrosoft PowerBIQlik. Samas on võimalik EMPL’i andmelaost pärit korrastatud ja auditeeritud info ka otse ettevõtte infosüsteemidesse liidestada.

EMPL’i andmelao projekti loomiseks kohtus töögrupp erinevate Eesti puidutööstusele andmeladusid loonud ettevõtetega (DatafruitAvalanceWizon). Parima pakkumise EMPL andmelao loomiseks tegi Datafruit.

EMPL andmeladu

 

Andmeallikad

EMPL teeb metsa- ja puidutööstuse sektoriga seotud andmete hankimisel koostööd erinevate organisatsioonidaga. Peamiseks koostööpartneriks andmete kogumisel on Eesti Statistikaamet.

Statistikaamet

Statistikaametis on metsanduse ja puidutööstuse andmete kogumine jagunenud erinevate valdkondade spetsialistide vahel. Küsimuse ja andmete kvaliteedi probleemidega võib pöörduda otse või läbi liidu esindaja vastava valdkonna spetsialisti poole Statistikaametis.

Nimi Amet Kontakt
Ivar Pae Majandus- ja keskkonnastatistika, osakonna juhataja ivar.pae@stat.ee
Evelin Puura Väliskaubandusstatistika, juhtivanalüütik evelin.puura@stat.ee
Helle Bunder Tööstusstatistika, analüütik helle.bunder@stat.ee
Kaia Oras Keskkonnastatistika, juhtivanalüütik kaia.oras@stat.ee
Swen Peterson Metsandusstatistika, analüütik swen.peterson@stat.ee
Merike Põldsaar Ettevõtete majandusnäitajad, juhtivanalüütik merike.poldsaar@stat.ee
Pille Veidenberg Põllumajandusstatistika, juhtivanalüütik pille.veidenberg@stat.ee

 

Statistika töögrupp kohtus Statistikaameti esindajatega 21.04.2021, et tõhusamalt koostööd teha.

—————————–

Slaidid ja graafikud on mõeldud kasutamiseks EMPL liikmetele. Slaide võivad EMPL liikmed kasutada ja mugandada sektorit tutvustavate ettekannete jaoks.

Alusandmete tabel koos graafikutega:

Eesti metsa ja puidusektori statistiline ülevaade

Presentatsioon

EMPL_statistika 2021

EMPL_statistika 2021 – eng