Tööstustoodang

Tööstustoodangu mahud

Tööstustoodangu mahud kirjeldavad puidupõhiste toodete tootmise mahte Eestis mahulises (tonnid, kuupmeetrid) kogustes sektori erinevate toodete (saematerjal, vineer, etc) lõikes. Vaadeldaks eelkõige muutust (kasvu või kahanemist) eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.

Tootmismahtude andmete hankimise protsess

Tööstustoodangu andmed “TO030: TÖÖSTUSTOODETE TOOTMINE | Näitaja, Toode ning Vaatlusperiood” jõuavad EMPL’i andmelattu Statistikaametist API liidese kaudu. Tüüpiliselt laeb Statistikaamet ise oma lehtedele värsked andmed üles ühe korra kuus, kuid täpne andmete avaldamise aeg on igal kuul mõnevõrra erinev. EMPL andmelao robotid käivad iga 3h tagant (00:00, 03:00, 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00) Statistikaametis kontrollimas, kas uued andmed on üles laetud. Kui uued andmed leitakse, siis töödeldakse need eelseadistatud reeglite kohaselt ja salvestatakse EMPLi andmelattu. Seejärel on andmed andmelaost koheselt analüütikatarkvaraga (Microsoft BI, Tableau, etc) kättesaadavad.

Kui andmelattu lisandub uus fail või lisanduvad andmed (ridade arv suureneb), siis saadab andmeladu e-kirjaga vastavasisulise teavitusega Kerlile. Et värske info jõuaks EMPL’i kodulehele (kuvatakse Tableau Publicus) peab Kerli käsitsi andmeid refresh’ima. Hetkel on EMPL’i kodulehele kuvamine selliselt lahendatud, kuna see ei eelda kulukat litsentsi, mis võimaldab automaatset andmete uuendamist.

Kõik vaated leiab siit SIIT

 

EMPL liikemetele suunatud tööstustoodangu statistika on allpool kättesaadav ja töödeldavate exceli tabelitena. Selle info alusel koostatakse kokkuvõtvad Tootmisindeksid. Andmed muutuvad töödeldud kujul kättesaadavaks 2 kuu viitetega.

Tööstustoodang 2022

Tootmisindeksid 2022

Toodangumahud 2022. Lühiajastatistika

 

Tööstustoodang 2021

Toodangumahud 2021. Lühiajastatistika

Tootmisindeksid 2021